Trang Chủ

[row label="banner"] [col span="3" span__sm="12"] [/col] [col span="9" span__sm="12"] [ux_slider label="slider"] [ux_banner height="350px" bg="407"] [/ux_banner] [ux_banner height="50%" bg="362"] [text_box position_x="50" position_y="50"] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col] [/row] [section label="Title giới thiệu" padding="22px" height="0px" margin="16px" loading="true" border="0px 0px 1px 0px" border_margin="1px -5px 8px 1px" border_radius="38"] [title style="center" text="GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP" color="rgb(237, 16, 16)" icon="icon-google-plus" margin_top="0px" margin_bottom="0px" size="105"] [/section] [row label="Giới thiệu" style="small"] [col span="4" span__sm="12"]

VƯƠNG PHÁT
Bài giới thiệu công ty là lời xưng danh đầu tiên của doanh nghiệp đến với khách hàng và đối tác trong các ấn phẩm truyền thông như Profile, Catalogue, Brochure hay trên Website.
Bạn đang cần viết bài giới thiệu 

[/col] [col span="4" span__sm="12"] [ux_image id="362" image_hover="zoom"] [/col] [col span="4" span__sm="12"] [ux_video] [/col] [/row] [gap] [row label="Sản phẩm nổi bật"] [col span__sm="12"] [tabgroup style="pills" nav_size="large" align="center"] [tab title="Sản phẩm nổi bật"] [ux_products ids="433,432,440,430"] [/tab] [tab title="sản phẩm bán chạy"] [ux_products ids="432,440,433,430"] [/tab] [tab title="sản phẩm ưa chuộng"] [ux_products] [/tab] [/tabgroup] [/col] [/row] [title style="center" text="SẢN PHẨM Của CHÚNG TÔI" color="rgb(237, 16, 16)" icon="icon-heart" size="115"] [row label="Sản Phẩm của tôi"] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image_box style="push" img="460"]

TÚI GIẤY

[/ux_image_box] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image_box style="push" img="461"]

HỘP GIẤY

[/ux_image_box] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image_box style="push" img="462"]

LỊCH ĐỂ BÀN

[/ux_image_box] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image_box style="push" img="465" image_size="medium"]

BAO LIXI 

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row label="Sản Phẩm của tôi 2"] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image_box style="push" img="466"]

IN CATALOGUAE

[/ux_image_box] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image_box style="push" img="467"]

IN DECAL

[/ux_image_box] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image_box style="push" img="468"]

IN THIỆP CƯỚI

[/ux_image_box] [/col] [col span="3" span__sm="6"] [ux_image_box style="push" img="471"]

BAO THƯ

[/ux_image_box] [/col] [/row] [section label="Đánh giá Khách" padding="8px" border="0px 0px 0px 0px" border_margin="0px 2px -2px 0px" border_style="dotted" border_radius="37"] [title style="center" text="Đánh giá khách hàng" color="rgb(237, 16, 16)" icon="icon-gift" margin_top="0px" size="115"] [/section] [section label="Đánh giá khách hàng" padding="7px"] [row h_align="right" padding="0px 0px 0px 0px" depth="2"] [col span="4" span__sm="12"] [testimonial image="371" image_width="100" font_size="small" stars="4"]

Anh Tony
Tôi khá hài lòng và đánh giá cao chất lượng sản phẩm, cũng như dịch vụ của các bạn. Chúc các bạn luôn thành công..! .

[/testimonial] [/col] [col span="4" span__sm="12"] [testimonial image="371" image_width="100" font_size="small"]

Chị Lan
Cảm ơn In VƯƠNG PHÁT đã giúp chúng tôi hoàn thành sản phẩm. Trong quá trình thực hiện, 

[/testimonial] [/col] [col span="4" span__sm="12"] [testimonial image="371" image_width="100" font_size="small"]

Anh Tâm
Team đã hợp tác tốt và lắng nghe. Phong cách làm việc tận tình tất cả ý kiến của chúng tôi để hoàn tất sản phẩm.

[/testimonial] [/col] [/row] [/section] [section label="Trang blog" padding="0px"] [title style="center" text="Tin Tức & Chia Sẻ" color="rgb(237, 16, 16)" icon="icon-menu" size="115"] [/section] [section label="Blog"] [blog_posts style="normal" col_spacing="small" columns__md="1" readmore="Xem Thêm" readmore_color="primary" readmore_size="small" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="5" image_height="56.25%"] [/section]